c:1 s:1

wfos

 • Konferencja „Energia nowoczesnych miast”

  Już 19-20 listopada, odbędzie się w Szczecinie, organizowana przez Eneę Operator konferencja „Energia nowoczesnych miast”. Głównymi tematami tego naukowo-technicznego wydarzenia będą: elektromobilność, smart cities, zrównoważony transport oraz inteligentne sieci elektroenergetyczne.

 • Geotermia jako narzędzie skutecznej walki ze smogiem. Inauguracja projektu „Laboratorium Pyrzyce”

  Wypracowanie w Pyrzycach modelowego programu wykorzystania zasobów geotermalnych jako narzędzia wsparcia lokalnej społeczności w walce z niską emisją jest celem porozumienia zawartego między NFOŚiGW, spółką Geotermia Pyrzyce, gminą Pyrzyce, WFOŚiGW w Szczecinie oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

 • 14 listopada - Dzień Czystego Powietrza

  Od naszych codziennych wyborów zależy jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego przypadający 14 listopada Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć, że spalanie śmieci w domowych piecach niesie bardzo poważne konsekwencje nie tylko dla zdrowia i życia mieszkańców, ale także – dla środowiska.

 • GAZ-SYSTEM rozdaje granty na projekty ekologiczne

  Startuje jubileuszowa X edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na projekty ekologiczne. Mogą brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł.

 • Czyste Powietrze - lista gmin, które podpisały Porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie o współpracy przy realizacji rządowego Programu Czyste Powietrze

  Poniżej przestawiamy listę gmin z naszego województwa, które podpisały Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o współpracy przy realizacji rządowego Programu Czyste Powietrze.