c:1 s:1

wfos

 • Nowy wóz Straży Gminnej w Kołbaskowie

  Straż Gminna w Kołbaskowie ma nowy wóz, dzięki któremu będzie mogła na bieżąco monitorować obszary Natura 2000 na swoim terenie. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Żabów: średni wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej

  OSP w Żabowie ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania skażeń, dzięki któremu Strażacy-Ochotnicy będą szybciej na miejscu akcji. Pojazd został uroczyście przekazany do służby w sobotę, 18 stycznia. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansował zakup dotacją w wysokości 110 tysięcy złotych.

 • V Wojewódzki Konkurs Mistrz OZE - ruszają zgłoszenia

  Uczniowie 7 i 8 klas szkoły podstawowej z terenu naszego województwa mogą startować w konkursie Mistrz OZE, którego piąta edycja właśnie się rozpoczyna. Wydarzeniu, promującemu wiedzę o odnawialnych źródłach energii, patronuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Ekologia i bezpieczeństwo – Fundusz wspiera Straż Pożarną

  Wyposażanie zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia to jeden z priorytetów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Mobilne stanowisko operacyjne i nowy sprzęt WCZK

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zyskało nowe wyposażenie, dzięki któremu może jeszcze szybciej monitorować i reagować w przypadku zagrożeń środowiska, takich jak powodzie czy pożary.