c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 luty 2020

WFOŚiGW w Szczecinie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 r.

W 2020 roku poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika G – wskaźnik dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikowany przez Ministerstwo Finansów.

Wnioski można składać w Biurach w Szczecinie lub Koszalinie (zgodnie z umiejscowieniem gminy) w terminie od dnia 17.02.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. lub do wyczerpania środków. Wypłata środków (dla jst) nie później niż do 30.11.2020 r.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w regulaminie naboru wniosków AZBEST 2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Biuro Szczecin – 91 48 55 100 wew. 134/ 127/ 122
Biuro Koszalin – 94 346 72 00 wew. 215

Załączniki do pobrania:

  1. Regulamin naboru wniosków AZBEST 2020;
  2. Wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu;  
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 1
  4. Oświadczenie - załącznik nr 2.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 luty 2020